czmz@czmz.pl +48 95 728 22 55 Pon. - Pt. 8:00 – 24:00 | Sob -Niedz. 10:00 – 18:00 | Święta 11:00 – 14:00

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

W związku z udostępnieniem danych osobowych informujemy, że:  

 1. Zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) w związku z nawiązaniem współpracy ze Spółką, szanując Pani/Pana prywatność informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LuxVet24 Platforma Weterynaryjna Sp. z o.o. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7; w sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt na adres iod@grupaluxvet.pl
 2. Celem przetwarzania danych jest prawidłowe wykonanie umowy o świadczenie usług weterynaryjnych, marketing usług i produktów własnych, dochodzenie roszczeń, wysyłanie informacji handlowych, prowadzenie analiz na potrzeby działalności Spółki oraz realizacja prawnych obowiązków ciążących na Spółce.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
 • umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit b) RODO), 
 • Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust.1 lit a) RODO),
 • obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit c) RODO), 
 • uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 1. Spółka może przekazywać dane osobowe odbiorcom danych lub podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Spółki, którym Spółka zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy ze Spółką tylko zgodnie z poleceniami Spółki oraz z zachowaniem zasad wynikających z RODO; przekazanie danych może dotyczyć w szczególności podmiotów świadczących usługi na rzecz Spółki w zakresie lecznictwa zwierząt.
 2. Spółka nie przekazuje danych osobowych podmiotom spoza obszaru Unii Europejskiej;    
 3. Okres przechowywania danych osobowych – dane osobowe Spółka przechowuje do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usług weterynaryjnych, do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do czasu wycofania zgody lub realizacji celu w jakim tej zgody udzielono, w zależności od tego co nastąpi szybciej 
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do danych osobowych;
 • prawo żądania poprawiania i sprostowania danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 1. W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo jej wycofania w dowolnym momencie, co jednak nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem. 
 2. Dane związane z przeglądaniem zawartości Serwisu pod adresem https://www.czmz.pl/ – pliki cookies

Spółka zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości Serwisu przez użytkowników, w szczególności takie jak adres IP, data i czas wizyty w Serwisie. Spółka nie łączy takich informacji z danymi osobowymi użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji użytkownika. 

Spółka wykorzystuje informacje, o których mowa powyżej, wyłącznie w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania Serwisu. 

Spółka stosuje tzw. pliki „cookies”. 

Pliki Cookies to obsługiwane przez przeglądarki internetowe informacje tekstowe mające na celu ułatwianie przeglądania stron internetowych. Za pomocą plików Cookies nie są gromadzone lub przetwarzane dane osobowe. Pliki Cookies umożliwiają dostosowanie Serwisu do indywidualnych ustawień i preferencji Użytkownika. Spółka stosuje również Cookies podmiotów zewnętrznych, które umożliwiają optymalizację komunikacji marketingowej, zliczanie ruchu użytkowników na stronie oraz personalizowanie treści (np. reklamowych) pochodzących ze źródeł zewnętrznych. 

Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania Cookies. Może to jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z Usług Serwisu, niektóre funkcje w Serwisie mogą być niedostępne lub będą działać niepoprawnie. Serwis używa systemu Google Analytics, Google AdWords i innych narzędzi analitycznych Google, jak również Facebook Pixel, które pomagają określić sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników w celu udoskonalenia działania Serwisu. Narzędzia te wykorzystują pliki Cookies.

01.01.2024
„Na podstawie art. 32c ust. 2. ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2021, poz. 1941 z późn. zm.) informujemy, że działalność prowadzona przez LuxVet24 PLATFORMA WETERYNARYJNA Sp. z o.o. w Warszawie na podstawie zezwolenia Prezesa PAA nie ma żadnego wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko.”