czmz@czmz.pl +48 95 728 22 55 Pon. - Pt. 8:00 – 24:00 | Sob -Niedz. 10:00 – 18:00 | Święta 11:00 – 14:00

Kardiologia

Badania kardiologiczne wykonuje lekarz weterynarii specjalista ds. chorób psów i kotów Artur Domaradzki.

Psy i koty zapadają na choroby serca w każdym wieku. Dzięki nowoczesnej aparaturze i umiejętnościom możliwe jest rozpoznanie chorób układu krążeniowego i wdrożenie odpowiedniej terapii.

Badanie kardiologiczne trwa około godziny. Jest badaniem bezbolesnym, nieinwazyjnym oraz wyniki dostępne są od razu po wykonaniu badania. Nie wymaga specjalnego przygotowania zwierzęcia ani podawania żadnych środków znieczulających. Można je powtarzać wielokrotnie.

Wśród badań diagnostycznych wykonywanych w lecznicy wyróżniamy:

  • Badanie elektrokardiograficzne – to popularna metoda badania pracy serca za pomocą elektrokardiografu – specjalnego aparatu, który rejestruje prądy czynnościowe mięśnia sercowego. Elektrokardiografia potrafi wykryć wiele chorób serca, w tym zaburzenia rytmu serca i niedokrwienie mięśnia sercowego. Bezwzględnym wskazaniem do wykonania tego badania są sporadyczne, nagłe omdlenia zwierząt (pies, kot) oraz stwierdzona osłuchowo nierytmiczna praca serca.
  • Badanie echokardiograficzne (inaczej USG mięśnia sercowego) wraz z badaniem dopplerowskim – polega na oglądaniu mięśnia sercowego podczas jego pracy, oceny czynności mięśnia sercowego, pomiaru przepływu krwi przez serce, jak również oceny budowy i pracy zastawek, pomiaru wielkości jam serca, grubości jego ścian oraz diagnostyki wad serca. To badanie pozwala również zdiagnozować obecność guzów nowotworowych w okolicy serca, płynu w worku osierdziowym, skrzeplin w jamach serca a czasami pasożytów serca.